STK Hukuki Uyum Danışmanlığı

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle birçok mülteci ve göçmen için ilk kabul ve geçiş ülkesi olması nedeniyle dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. Ülkeye gelen mülteci ve göçmenlerin sayısının fazlalığı, sivil toplumun iş ve sağlık, refah, eğitim gibi temel hizmetlere erişimle ve daha genel olarak topluma entegrasyon ile ilgili ciddi engellere, eksikliklere ve sorunlara yanıt vermesini zorunlu kılmıştır.

CCLegalCo kendini insan haklarına, insani yardıma ve sosyal yardıma adamıştır. Yerel, bölgesel ve uluslararası STK’larla; faaliyetlerinin yürütülmesini desteklemek, Türk hukuk sistemine uyumlarını sağlamak ve bu sayede misyon ve hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırmak ve Türkiye’deki sürdürülebilir yasal varlıklarını sağlamak için sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

CCLegalCo, yönetim yapıları ve mekanizmaları konusunda sivil toplum kuruluşlarına destek vererek dayanıklılıklarını güçlendirmelerine yardımcı olmak için danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

CCLegalCo, aşağıdaki gibi farklı hukuk alanlarında STK’larla birlikte çalışmaktadır:

  • İş hukuku
  • Kişisel Verilerin Korunması Uyumluluğu
  • Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku
  • Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk
  • İdare Hukuku
  • Göç Hukuku
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
  • Uluslararası Hukuk
  • Rüşvet, Yolsuzluk ve Suistimaller

Diğer Servislerimiz

Bireysel Başvurular & AİHM Başvuruları

STK Yönetimi, Stratejisi & Hukuki Uyum

Eğitim & Araştırma