İnsan Hakları Hukuku Danışmanlığı

CCLegalCo, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü geliştirmek için danışmanlık, araştırma ve kapasite geliştirme konularında uzmanlaşmıştır ve insan haklarına ilişkin davalarda da stratejik destek sağlar.

İş Dünyası ve İnsan Hakları

Bireysel Başvurular & AİHM Başvuruları