Biz Kimiz?

CCLegalCo, değişime yardımcı olma misyonuyla kuruldu.

Sivil topluk kuruluşlarına (STK) ilişkin hukuki uyum ve uyum stratejisi, iş dünyası ve insan hakları danışmanlığı konusunda uzmandır.

Hikayemiz

CCLegalCo’nun kurulmasına üç gelişme vesile olmuştur:

Birincisi, dünya çapında ciddi bir insani krizine yol açan Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye zorunlu göçü; ikincisi, İstanbul’da küçük bir yeşil alanın tahliyesine karşı toplumsal bir öfkenin ateşlediği protesto dalgası ve üçüncüsü de, “her zamanki gibi iş yapmanın” oldukça ciddi ve geri dönülmez sosyal, çevresel ve finansal riskler ve sonuçlar oluşturabildiğine yönelik örneklerin sayılarının yerel ve küresel seviyede giderek artması.

Av. Dr. Çiğdem Çımrın Ardıç, bir uluslararası hukuk firmasında çalışırken, 2014 yılında uluslararası insan hakları hukuku alanında doktora yapmaya başladı. Doktorası sırasında, büyük uluslararası hukuk firmalarında; sınır ötesi ticari işlemler, kamu-özel ortaklıkları, ortak girişimler ve birleşme & devralma işlemleri alanlarında çok uluslu şirketlere ve yatırımcılara danışmanlık verirken edindiği deneyim ve bilgi birikimini akademik çalışmaları ve insan hakları araştırmalarıyla harmanlayabildiğini fark etti. Yaptığı bu çalışmalar, Dr. Çımrın Ardıç’ı doğrudan iş dünyası ve insan hakları alanında çalışmaya yönlendirdi ve 2016 yılında topluma daha fazla katkı sağlamak amacıyla CCLegalCo’yu kurdu.

Rehber ilkelerimiz

Our values ​​provide a frame of reference in our daily work:

Değerlerimiz, günlük çalışmalarımızda bizim için bir referans çerçevesi sağlamaktadır:

  • İnsan haklarına saygının, haysiyetin temeli olduğuna inanmak
  • Ekonomik ve sosyal aktörler için etik, sorumlu ve şeffaf yönetimi teşvik etmek
  • Dayanıklılıklarını, yönetimlerini ve uyumlarını artırmak için sivil toplum kuruluşlarını desteklemek
  • Topluma doğrudan fayda sağlayan faaliyetler üzerinde sürdürülebilir bir şekilde çalışmak
  • Çeşitliliğin zenginliğine ve çoğulcu yaklaşımlara inanmak
  • Riskleri yönetirken en zorlu sorunlara sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler bulmak
  • Tam bir bütünlük içinde çalışmaktan sorumlu olmak
  • Etkililiği mümkün kılan deneyimlerden faydalanmak

Ekibimiz

Tüm insanların özgür, haysiyet ve haklar bakımından eşit olduğu bir dünyayı teşvik etmek için varsayımlara meydan okumaya ve sınırları zorlamaya kararlı tutkulu bir ekibiz.

Her zaman müvekkillerimizin beklentilerini aşmaya ve onlara en kaliteli tavsiyeleri vermeye çalışıyoruz.

Güvenilir, birlikte çalışılması kolay, ulaşılabilir olmamız ve en pratik tavsiyelerde bulunmamızla gurur duyuyoruz.

Sağlam yönetim ve şeffaflığın liderliğin temelini oluşturduğuna inanıyoruz ve dürüstlükle hizmet vermeye kararlıyız.

Kurucu & Baş Danışman

Çiğdem Çımrın Ardıç (PhD)

Çiğdem, CCLegalCo'nun kurucusudur ve iş dünyası ve insan hakları ile sivil toplum faaliyetleri konusunda stratejik danışmandır.

Çiğdem, CCLegalCo'nun kurucusudur ve iş dünyası ve insan hakları ile sivil toplum faaliyetleri konusunda stratejik danışmandır.

8 yılı Türkiye ve Hollanda'daki çeşitli uluslararası hukuk bürolarında şirketler hukuku alanında olmak üzere 14 yıldan fazla mesleki deneyime sahiptir.

Geniş müvekkil portföyleri için sürdürülebilir yönetim stratejileri, programları ve proje iyileştirme, geliştirme ve uygulamada danışmanlık ve liderlik etme konusunda benzersiz bir deneyime sahiptir ve çeşitli sektörlerden farklı şirketlerle, insani yardım alanında faaliyet gösteren yerel ve uluslararası STK'lar ve kamu yararına çalışan kurumlarla çalışmış ve tedarik zincirlerinde çocuk hakları konusunda işletmelere danışmanlık yapan saygın bir uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluş olan The Centre for Child Rights and Business'ın Türkiye’deki faaliyetlerini yönetmektedir.

Çiğdem, Minerva İş Dünyası ve İnsan Hakları Derneği'nin Eş-Kurucusu ve Başkanıdır. Minerva (www.minervabhr.org), Türkiye'de iş dünyası ve insan hakları hakları alanını ana odağına alan ilk STK'dır.

Türkiye'deki hazır giyim tedarik zincirlerinde çalışan Suriyeli mülteci işçilere odaklanan C&A Foundation tarafından finanse edilmiş bir pilot girişim olan Mültecilere Sesi Olalım Projesi'nde Proje Yöneticisi olarak görev almıştır. Uluslararası hukuk firmasında tam zamanlı olarak çalışmaya devam ederken, Amerika Barolar Birliği Hukukun Üstünlüğü Girişimi'nde (ABAROLI) gönüllü olarak çalışmış ve Suriyeli mülteci toplulukları için farkındalık yaratma eğitimleri geliştirerek yürütmüştür.

Çiğdem, Uluslararası Kamu Hukuku alanında özellikle iş dünyası ve insan haklarına odaklanan doktora derecesine, Leiden Üniversitesi’nde Uluslararası ve Avrupa Ticaret Hukuku alanında yüksek lisans derecesine ve Bilkent Üniversitesi'nden hukuk lisans derecesine sahiptir. Türkiye'de İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat olmasının yanı sıra SA8000 denetçisidir.

Çalışma Alanları:
İnsan Hakları Hukuku; İş Dünyası ve İnsan Hakları; STK Hukuku ve Uyum Stratejisi, Risk Yönetimi ve Uyum; Bireysel Başvuru

Eğitim:
Doktora - İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2020 (Tez: "Şirketlerin İnsan Hakları Sorumluluğuna Hak Temelli Bir Yaklaşım: İnsan Hakları Durum Tespiti")
Yüksek Lisans - Leiden Üniversitesi, 2012
Lisans - Bilkent Üniversitesi, 2008

Baro Kaydı: İstanbul Barosu, 2009

Üyelikler:
Women of Orange (Yönetim Kurulu Üyesi)
Hollanda Mezunlar Ağı
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği
İzmir Amerikan Koleji Mezunlar Derneği

Diller: Türkçe, İngilizce, Arapça

Danışman

Mahmut Can İsal

Mahmut, şirketlere, STK'lara, yabancılara ve mültecilere danışmanlık konusunda deneyime sahip bir avukattır.

Mahmut, şirketlere, STK'lara, yabancılara ve mültecilere danışmanlık konusunda deneyime sahip bir avukattır ve danışman olarak CCLegalCo'da STK'lara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Türk hukuku ve STK'lar ile ilgili konularda eğitimler geliştirme ve yürütme konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarındaki çeşitli görevlerinde savunuculuk projeleri yürütme konusunda geniş bir deneyim kazanmıştır.
Mahmut, Başkent Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu'nda Özel Danışman olarak görev yapmaktadır. Mahmut, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden hukuk lisans derecesine sahiptir ve şu anda aynı üniversitede insan hakları hukuku alanında yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir.

Çalışma Alanları:
STK Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Göç Hukuku, Uyuşmazlık Çözümü, Eğitim ve Araştırma

Baro Kaydı: İstanbul Barosu 2014

Eğitim:
Yüksek Lisans - İstanbul Bilgi Üniversitesi, Devam Ediyor
Lisans - İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013

Diller: İngilizce, Türkçe

Danışman

Savaş Yiğit

Savaş, iş hukuku, şirketler ve sözleşmeler hukuku ve idare hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır.

Savaş, iş hukuku, şirketler ve sözleşmeler hukuku ve idare hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. CCLegalCo'yu adli işlerde, özellikle uzlaşmalar, arabuluculuk ve mahkeme işlemleri konusunda uygun ve etkili çözümler sunma konusunda desteklemektedir.
İş hukuku, şirketler ve sözleşmeler hukuku ve medeni hukuk gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren hem yabancı hem de yerli müvekkillere hukuki tavsiye ve danışmanlık sağlama konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Türkiye'de kayıtlı arabulucudur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Çalışma Alanları:
İş Hukuku, Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku, Uyuşmazlık Çözümü ve Arabuluculuk, İdare Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, STK Hukuku, Bireysel Başvurular

Baro Kaydı: İstanbul Barosu, 2008

Eğitim:
Lisans - Ankara Üniversitesi, 2008

Diller: İngilizce, Türkçe

Danışman

Burak Özdemir

Burak, CCLegalCo'ya kişisel veri koruma uyum süreçlerinde destek veren bir danışmandır

Burak, CCLegalCo'ya kişisel veri koruma uyum süreçlerinde destek veren bir danışmandır ve veri gizliliği ve teknolojisi, ticaret hukuku ve start-up mentorluğu gibi konularda derin bir deneyime sahiptir. Ayrıca veri gizliliği ve GDPR alanında küresel endüstri standardı olan CIPP/E sertifikasına sahiptir. Burak, Başkent Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olup, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir.

Çalışma Alanları: Kişisel Verilerin Korunması Uyumluluğu

Baro Kaydı: İstanbul Barosu, 2015

Eğitim:
Lisans - İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2014
Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2006

Diller: İngilizce, Türkçe

Stajyer Danışman

Özge Nur Kara

Özge, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve yasal stajına CCLegalCo'da devam etmektedir.

Özge, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve yasal stajına CCLegalCo'da devam etmektedir. Kişisel verilerin korunması, insan hakları hukuku, şirketler ve sözleşmeler hukuku alanlarında tecrübe kazanmaktadır.

Çalışma Alanları:
Kişisel Verilerin Korunması, STK Hukuki Uyumluluk, Şirketler ve Sözleşmeler Hukuku, İdare Hukuku

Baro: İstanbul Barosu, kabul 2022 yılında kabul edilmesi beklenmektedir.

Eğitim:
Lisans- İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, 2020
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, 2014

Diller: İngilizce, Türkçe