İçişleri Bakanlığı 27 Kasım 2020 tarihinde COVID-19 salgını kapsamında “Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi” konulu Sivil Toplum Kuruluşları faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik bir genelge yayınladı.

Genelgeye göre, Bakanlık’ın daha önce yayımladığı genelge ile 01 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek sosyal mesafeyi korumanın zor olacağı geniş kapsamlı fiziksel katılım gerektiren etkinlikler (genel kurul toplantıları dahil) 01 Mart 2021 tarihine kadar 3 süreyle tekrar ertelenmiştir.

Bu genelgede belirtilen esaslara uyulmaması cezai ve idari sonuçlara yol açacaktır.

Related Services

NGO Strategy, Management and Legal Compliance